23210 98466

Εθνικής Αντίστασης 40, Σέρρες

comhouse@otenet.gr