Τα συστήματα ταμείου νέας γενιάς αποτελούν την μετεξέλιξη των ταμειακών μηχανών σε υβριδικά υπολογιστικά συστήματα

Τα ταμειακά συστήματα της RBS, μετατρέπουν μια υποχρεωτική παθητική επένδυση, σε παραγωγικό μοχλό βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας και της αποδοτικότητας της επιχείρησης καθώς ενσωματώνουν:

• Τις πλέον πρόσφατες φορολογικές προδιαγραφές
• Προηγμένες τεχνολογίες επικοινωνιών
• Προεγκατεστημένη λειτουργικότητα χρήσιμη για τον επιχειρηματία
Δυνατότητα σύνδεσης με την Cloud υπηρεσία Link4All παρέχοντας μέσω αυτής νέες δυνατότητες για τον επιχειρηματία, τον λογιστή της επιχείρησης, καθώς και τον τεχνικό ή μηχανογράφο που έχει την ευθύνη του συστήματος